Treatments

Cosmetic Dentistry:

Adhesive systems (Bonding)
Laminate Veneer
Crowns
Zirconium Dental
Smiling Design
Aesthetic filling
Hyperlinks
Empress Coating
Dental Restoration
Fill Types
Root Canal Treatment
Prosthetic Dentistry
Night plate (for tooth extraction)

gulus-tasarimi

Orthodontic Treatment:

Tooth Disorder
Development of the jaw disorder treatment
Stable orthodontic treatment (with wires)
Removable orthodontic treatment (early orthodontic treatment)
Orthodontic treatment with plaque
Aesthetic treatment with fixed orthodontic wire

dis-ameliyati

Surgical Procedures:

Implants (Teeth Planting)
20th Age Teeth Shooting
Embedded canine tooth Shooting
Cyst Operations
Tooth Abscess
Oral Cancer Diagnosis or Treatment
Aft and Herpes Treatment
Laser Dentistry
Tooth extraction
Micro Dentistry
Apical Resection
Sinus operations
Jawbone treatment
Jaw joint treatment

thAQBK4TIU

Pediatric Dentistry:

BA diagnosis of sleep disorders to development
Treatment of Primary Teeth
Sealants
Flor Applications
D iyet
Giz hygiene education
filling

dolgu

Periodontal Treatment:

Gum Disease Diagnosis and Treatment
The graft and membrane applications
Gum Bleeding Treatment
Gum Aesthetics
Removal of tartar (tartar)
Floss Using Training
Tooth Brushing Training
Urgent Problems and Solutions!

Toothache
Tooth extraction
Dental Breakdown,
Dislocation of the jaw joint
Wisdom Tooth Abscess
After and Herpes Treatment
Root Canal Treatment
Tongue-lip-cheek Injury
Prosthesis or fall of the fillings
dental-crown-cartoon-reduce

Foster Family Dentistry:

Child Dental Health
Oral Care for Baby
Milk teeth care
Sealants (Sealant)
Tooth Brushing Training in Children
Bottle Caries Treatment
Tooth Extraction Infants
Thumb sucking Treatment
Eating Nail Treatment

 

Pedodonti​:​

​B​üyüme gelişim bozuklukları tanısı

Süt Dişi Tedavileri

Fissür Örtücüler

Flor Uygulamalar

​D​iyet

​A​ğız hijyeni eğitimi

Periodontal Tedaviler​:

​Diş Eti Hastalıkları tanı ve Tedavisi

Greft ve membran uygulamaları

Diş Eti Kanaması Tedavisi

Diş Eti Estetiği

Diş Taşı Temizliği ( Tartar)

Diş İpi Kullanma Eğitimi

Diş Fırçalama Eğitimi

Acil Sorunlar ve Çözümleri!

Diş Ağrısı

Diş Çekimi

Diş Kırılması,

Çene eklemi çıkığı

Yirmi Yaş Diş Apsesi

Aft ve Uçuk Tedavileri

Kanal Tedavisi

Dil-Dudak-Yanak Yaralanması

Protez Veya Dolguların Düşmesi

dental-crown-cartoon-reduce

Koruyucu Aile Diş Hekimliği:

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı

Bebeklerde Ağız Bakımı

Süt dişleri​ bakımı​

Fissür Örtücüler (Sealant)

Çocuklarda Diş Fırçalama Eğitimi

Biberon Çürüğü Tedavisi

Bebeklerde Diş Çıkarma

Parmak Emme Tedavisi

Tırnak Yeme Tedavisi