İmplant Tedavisi ve Uygulamaları

Genel ve ciddi bir sistemik hastalığı olmayan, ya da kontrol altında olan, ve ağız içi klinik ve radyografik muayenelerinde sorun olmayan tüm kişilere uygulanabilen bir yöntemdir.
Diş implantı titanyumdan yapılmış küçük bir vidadır. Eksik bir doğal dişe ait diş kökünün yerine yerleştirilir ve diş kökünün yerini tutar. İmplant üst yada alt çene kemiğine yerleştirilir ve kemiğe kaynaması beklenir ve ardından bu implantın üzerine eksik diş gelir. Diş implantları tek bir diş yerine kullanılabildikleri gibi köprü yapılarak birçok eksik dişin yerine de kullanılabilir.

implant

İmplant Kimlere Uygulanabilir?
Genel ve ciddi bir sistemik hastalığı olmayan, ya da kontrol altında olan, ve ağız içi klinik ve radyografik muayenelerinde sorun olmayan tüm kişilere uygulanabilir. Klinik muayeneden kasıt; bireyin ağız hijyeni ve implant uygulanacak olan boşluğunun yeterli seviyede olmasını, radyografik muayeneden kasıt ise; dikey ve yatay olarak yeterli kemik kalınlığını ifade etmektedir.

Kan hastalıkları

İleri derecede diyabet

Kemik hastalıkları

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Alkol ve sigara kullanıcısı olmaması

Karaciğer rahatsızlıkları

Yara iyileşmesini geciktirecek problemlerin olmaması

Diş sıkma ve gıcırdatma gibi alışkanlıkların olmaması

implant-2

İmplant Uygulaması Zor Mudur?
Ülkemizde diş hekimliği dünya standartlarında uygulanmakta ve gelişen tüm tıbbi cihazlar aynı anda kliniklere ulaşmaktadır. Bu bağlamda üretilmiş olan cihazlar gerek hastalarımızın gerekse biz hekimlerin öncelikli olarak “cerrahi prosedürlere sadık kalmak” koşulu ile işimizi kolaylaştırmaktadır.
İmplantlar son derece kolay ve acısız uygulanan ve başarılı neticeleri olan tedavi alternatifleridir. İmplant tedavisi görmüş hastaların büyük çoğunluğu tekrar implant yaptırmayı tercih edeceklerini bildirmişlerdir.

Protez Altı İmplant Ne Demektir?
implant-2Anatomik olarak alt ve üst çenelerimizin arka bölgeleri ( büyük azılar bölgesi ) ön bölgelerine göre daha risklidir. Alt çenede mandibular kanal, üst çenede ise maxiller sinüsler bulunmakta ve bu anatomik oluşumların üzerindeki kemik seviyesi azaldığında bu oluşumlar ağız içerisine yaklaşmaktadır. Üst çenede sinüs lifting operasyonu bu probleme bir çözüm olsa da alt çene de sinir dokusunun kemik içerisinden yönünün değiştirilmesi çok daha komplike, zorlu ve uygulaması zor bir tekniktir.

Böyle durumlarda hastalarımızın çenelerinin ön bölgelerine yerleştirilen implantlarla protezler ilişkilendirilerek protezlerde maximum stabilizasyon sağlanabilmekte, diliyle protezini çıkarabilen bir kişi eliyle kuvvet vererek dahi protezini çıkaramayacak seviyeye getirilmektedir.