KKVK İHLAL BAŞVURU FORMU

----------------------------------------------
* 30356 Sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında” Resmî Gazete tebliğine istinaden veri girişi zorunlu alanlar.
** Yabancı uyruklu ilgili kişilerin veri girişi zorunlu alanlarıdır.
----------------------------------------------
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: